Cieľom našej spoločnosti je poskytovať komplexné služby ekonomickej kancelárie pre všetky druhy podnikania, pre obce, rozpočtové organizácie.
Zabezpečíme spracovanie ekonomických agend fyzickým osobám – SZČO, právnickým osobám, ale aj občanom nepodnikateľom, spočívajúce v plnení všetkých ich povinností voči Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, Zdravotným poisťovniam, Štatistickému úradu a iným orgánom štátnej správy (Rissam, vykazy.sk….).
Podľa požiadavky a potreby klienta vedieme ekonomické agendy externe, alebo priamo v spoločnosti klienta. Všetky služby sú konzultované a dohodnuté vopred, takže spolupráca prebieha na základe presne dohodnutých pravidiel.
Samozrejmosťou pri našej spolupráci je vzájomná diskrétnosť a slušnosť v obchodných vzťahoch.