Informatívny cenník – cena bude dohodnutá individuálne podľa potrieb klienta

 

 

Jednodnoduché
účtovníctvo (EUR)
Podvojné účtovníctvo (EUR)
účtovníctvo – paušálna náhrada mesačne 65 70
spracovanie mzdy za 1 zamestanca mesačne 5,6 5,6
spracovanie a odoslanie výkazu ZP mesačne 8,96 8,96
spracovanie a odoslanie výkazu SP mesačne 8,96 8,96
spracovanie a ododslanie výkazu DÚ mesačne 8,96 8,96
spracovanie a odoslanie výkazu DÚ ročné hlásenie 8,96 8,96
prihláška do poisťovní (ZP, SP) 7,84 7,84
odhláška do poisťovní (ZP,SP) 7,84 7,84
vyhotovenie a odoslanie ELDP do SP 8,96 8,94
registrácia zamestnávateľa na ZP 11,2 11,2
registrácia zamestnávateľa na SP 11,2 11,2
vyhotovenie pracovnej zmluvy 11,2 11,2
zmena pracovnej zmluvy 5,6 5,6
skončenie pracovného pomeru 11,2 11,2
vyhotovenie a odoslanie bankových príkazov 13,44 13,44
príprava bankových príkazov 10,08 10,08
daňové priznanie DPH mesačne 28 28
kontrolný výkaz DPH mesačný 23,52 23,52
súhrnný výkaz DPH 11,2 11,2

 

Daňové priznanie Dane z príjmu A / ročné zúčtovanie                                              11,2 EUR

Daňové priznanie Dane z príjmu A zahr.                                                                      16,8 EUR

Daňové priznanie Dane z príjmu B                                                                                16,8 EUR

Daňové priznanie Dane z príjmu PO                                                                             22,4 EUR

Daňové priznanie Daň z motorových vozidiel                                                             11,2 EUR

 

Poplatok za zaúčtovanú položku v účtovnom denníku – plátca DPH                       0,3 EUR

Poplatok za zaúčtovanú položku v účtovnom denníku – neplátca DPH                   0,2 EUR

Poplatok za tlačené zostavy za stranu                                                                           0,1 EUR

Iné administratívne a odborné služby                                                                           14 EUR / hod.