Spracovanie podvojného účtovníctva u nás zahŕňa:

  • účtovný denník
  • hlavná kniha
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • evidencia majetku
  • účtovná závierka
  • daňové priznanie právnickej osoby vrátane povinných príloh
  • podklady k Valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnej závierky
  • podľa potreby zabezpečíme audit účtovnej závierky spolupracujúcou audítorskou spoločnosťou