• Rozbor hospodárskej činnosti
  • Výsledné kalkulácie
  • Podklady k cenovej kalkulácii
  • Finančná analýza ziskovosti (stratovosti) podnikania
  • Projekty racionalizácie činnosti za účelom zvýšenia efektívnosti firmy
  • Podnikateľské plány a podklady k žiadosti o úver v banke
  • Iné služby podľa potreby zákazníka