Spracovanie jednoduchého účtovníctva u nás zahŕňa:

  • evidencia majetku
  • peňažný denník
  • kniha záväzkov a pohľadávok
  • daňové priznanie FO vrátane povinných príloh
  • ostatné evidencie podľa potreby